منو

 

کارشناس گروه


نام:  لیلا نائینی

سمت:  کارشناس گروه

تحصیلات:  لیسانس

تلفن داخلي:  296

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند