منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر سید مرتضی هزاوئی

سمت:  مدیر گروه علوم سیاسی

تحصیلات:  دکتری علوم سیاسی

مرتبه علمی:  دانشیار

ایمیل:  sm-hazavehee@basu.ac.ir

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/hazavei/

آدرس:  همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا ـ دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي -گروه علوم سیاسی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند